top of page

 

Datan suojelu

Vastuuhenkilön nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäännösten mukainen vastuuhenkilö on:

 

click4time

Dieter Perin

Long Street 74

79183 Waldkirch

Saksa

Puh: 076814935824

Sähköposti: info@click4time.de

Verkkosivusto: www.click4time.de

Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Periaatteessa käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston sekä sisältömme ja palveluidemme tarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilötietojen käsittely tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeus koskee tapauksia, joissa ennakkosuostumusta ei ole todellisista syistä mahdollista saada ja tietojen käsittely on laissa sallittua.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Siltä osin kuin saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta toimii oikeusperustana.

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta toimii oikeusperustana henkilötietojen käsittelylle, jota vaaditaan sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tekoa edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yhtiöämme koskevan laillisen velvoitteen täyttämiseksi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta toimii oikeusperustana.

Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta toimii oikeusperustana.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi ja jos asianomaisen henkilön edut, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät ole ensisijaista etua suuremmat, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta toimii oikeusperustana. käsittelyä varten.

Tietojen poistaminen ja säilytyksen kesto

Asianomaisen henkilön henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun tallennuksen tarkoitus lakkaa. Varastointi voi tapahtua myös, jos EU:n tai kansallisen lainsäätäjän on siitä määrätty EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa vastuuhenkilön alaisuudessa. Tiedot estetään tai poistetaan myös, jos mainittujen standardien edellyttämä säilytysaika umpeutuu, ellei tietoja ole tarpeen tallentaa edelleen sopimuksen tekemiseksi tai täyttämiseksi.

Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Joka kerta, kun verkkosivustollemme käytetään, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja käyttävän tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Seuraavat tiedot kerätään tänne:

 1. Tiedot käytetystä selaintyypistä ja -versiosta

 2. Käyttäjän käyttöjärjestelmä

 3. Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja

 4. Käyttäjän IP-osoite

 5. Pääsyn päivämäärä ja aika

 6. Verkkosivustot, joilta käyttäjän järjestelmä pääsee verkkosivustollemme

 7. Sivustot, joille käyttäjän järjestelmä käyttää verkkosivustomme kautta

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä muiden käyttäjän henkilötietojen kanssa.

Oikeusperusta tietojen ja lokitiedostojen väliaikaiselle säilyttämiselle on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

IP-osoitteen väliaikainen tallennus järjestelmän toimesta on tarpeen, jotta sivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän IP-osoite on säilytettävä koko istunnon ajan. Tallennus lokitiedostoihin tapahtuu verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivustomme optimointiin ja tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden varmistamiseen. Tietojen arviointia markkinointitarkoituksiin ei tehdä tässä yhteydessä. Jos tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tämä tapahtuu viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Tämän lisäksi säilytys on mahdollista. Tällöin käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai vieraannoidaan, jolloin soittavan asiakkaan määrittäminen ei ole enää mahdollista. Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamista varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston toiminnan kannalta. Näin ollen käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa sitä.

Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet-selaimeen tai käyttäjän tietokonejärjestelmään olevan Internet-selaimen avulla. Jos käyttäjä avaa verkkosivuston, käyttäjän käyttöjärjestelmään voidaan tallentaa eväste. Tämä eväste sisältää ominaisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa selvästi, kun verkkosivusto avataan uudelleen. Käytämme evästeitä tehdäksemme sivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkut verkkosivustomme elementit edellyttävät, että soittava selain voidaan tunnistaa myös sivunvaihdon jälkeen.

 1. kieliasetukset

 2. kirjautumistiedot

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Käytämme verkkosivuillamme myös evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjien surffauskäyttäytymisen analysoinnin.

Seuraavat tiedot voidaan siirtää tällä tavalla:

 1. Syötetty hakutermit

 2. Sivun katselutiheys

 3. Sivuston toimintojen käyttö

Tällä tavalla kerätyt käyttäjätiedot on pseudonyymisoitu teknisillä varotoimilla. Sen vuoksi ei ole enää mahdollista määrittää tietoja soittavalle käyttäjälle. Tietoja ei tallenneta yhdessä muiden käyttäjän henkilötietojen kanssa.

Sivustollemme siirtyessään käyttäjät saavat tietobannerin tiedon evästeiden käytöstä analysointitarkoituksiin, ja heihin viitataan tähän tietosuojaselosteeseen. Tässä yhteydessä on myös viittaus siihen, kuinka evästeiden tallentaminen voidaan estää selaimen asetuksissa.

Sivustollemme siirtyessään käyttäjä saa tiedon evästeiden käytöstä analysointitarkoituksiin ja hän saa suostumuksensa tässä yhteydessä käytettyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tässä yhteydessä viitataan myös tähän tietosuojailmoitukseen.

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle teknisesti välttämättömiä evästeitä käyttämällä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle evästeitä käyttämällä analysointitarkoituksiin on GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

tietojen käsittelyn tarkoitus

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoitus on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjien kannalta. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä. Näitä varten on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraaviin sovelluksiin:

 1. Kieliasetusten hyväksyminen

 2. Hakutermien muistaminen

Teknisesti välttämättömien evästeiden keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysievästeitä käytetään parantamaan verkkosivustomme ja sen sisällön laatua. Analyysievästeiden avulla opimme kuinka verkkosivustoa käytetään ja voimme siten jatkuvasti optimoida tarjontaamme. Näihin tarkoituksiin liittyy myös oikeutettu etumme henkilötietojen käsittelyyn GDPR:n artiklan 6 (1) (f) mukaisesti.

Varastoinnin kesto, vastustamisen ja poistamisen mahdollisuus

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja lähetetään sivustollemme. Tämän vuoksi sinulla on käyttäjänä myös täysi määräysvalta evästeiden käyttöön. Muutamalla Internet-selaimesi asetuksia voit poistaa evästeiden lähettämisen käytöstä tai rajoittaa sitä. Evästeet, jotka on jo tallennettu, voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivuillamme, ei välttämättä ole enää mahdollista käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

Rekisteröinti

Verkkosivustollamme tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä antamalla henkilötietoja. Tiedot syötetään syöttömaskiin ja välitetään meille ja tallennetaan. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Osana rekisteröintiprosessia kerätään seuraavat tiedot: Rekisteröinnin yhteydessä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

 1. Käyttäjän IP-osoite

 2. Ilmoittautumispäivä ja -aika

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Jos rekisteröintiä käytetään sellaisen sopimuksen täyttämiseen, jossa käyttäjä on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen, tietojen käsittelyn lisäoikeudellinen perusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Käyttäjän rekisteröinti vaaditaan tietyn sisällön ja palvelujen tarjoamiseksi verkkosivustollamme.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Tämä koskee rekisteröintiprosessin aikana kerättyjä tietoja, jos rekisteröinti verkkosivustollamme peruutetaan tai sitä muutetaan. Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus peruuttaa rekisteröinti milloin tahansa. Voit muuttaa sinusta tallennettuja tietoja milloin tahansa. Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tiedot voidaan poistaa ennenaikaisesti vain, jos sopimukseen tai lakiin perustuvia velvoitteita ei ole toisin.

Yhteydenottolomake ja sähköposti yhteydenotto

Verkkosivuillamme on yhteydenottolomake, jonka avulla voit ottaa meihin yhteyttä sähköisesti. Jos käyttäjä hyödyntää tätä mahdollisuutta, syöttömaskiin syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan.

Viestiä lähetettäessä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

Nämä päivämäärät ovat:

 1. Käyttäjän IP-osoite

 2. Ilmoittautumispäivä ja -aika

Lähetysprosessin aikana pyydetään suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä antamasi sähköpostiosoitteen kautta. Tällöin sähköpostin mukana välitetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.

 

Tässä yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain keskustelun käsittelyyn.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

 

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä siirrettyjen tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostin yhteydenotto on tarkoitettu sopimuksen tekemiseen, käsittelyn lisäoikeudellinen peruste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely syöttömaskin kautta palvelee meitä yksinomaan yhteydenottojen käsittelyssä. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, tämä on myös välttämätön oikeutettu etu tietojen käsittelyyn.

Muut lähetysprosessin aikana käsiteltävät henkilötiedot estävät yhteydenottolomakkeen väärinkäytön ja varmistavat tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden.

Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen syöttömaskin henkilötiedoista ja sähköpostilla lähetetyistä tiedoista näin on, kun vastaava keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on ohi, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseessä olevat tosiasiat on lopullisesti selvitetty.

 

Lähetyksen aikana kerätyt lisähenkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.

Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Käyttäjällä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa säilyttämistä. Tällöin keskustelua ei voida jatkaa. Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tässä tapauksessa.

Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Vastuuhenkilö ei enää käsittele sinuun liittyviä henkilötietoja, ellei hän voi osoittaa käsittelylle pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi tärkeämpiä tai käsittelyn tarkoituksena on esittää, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramainonnan toteuttamiseksi, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaisen mainonnan tarkoituksia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä sinulla on mahdollisuus – direktiivin 2002/58/EY estämättä – käyttää vastustusoikeuttasi teknisiä eritelmiä käyttävien automatisoitujen menettelyjen avulla.

Sinulla on myös oikeus erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tieteellisiin tai historiallisiin tarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin GDPR artiklan 89 (1) mukaisesti.

Vastustusoikeuttasi voidaan rajoittaa siltä osin kuin se on omiaan tekemään mahdottomaksi tai vakavasti haittaamaan tutkimuksen tai tilastollisen tarkoituksen toteutumista ja rajoitus on tarpeen tutkimuksen tai tilastollisen tarkoituksen toteuttamiseksi.

​​​​​​

 

 

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää verkkoanalyysipalvelun Google Analyticsin toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics käyttää niin kutsuttuja "evästeitä". Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi ja joiden avulla voit analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi välitetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne.

 

selainlaajennus

Voit estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistosi vastaavasti; Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et voi tarvittaessa käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitettasi) ja käsittelemästä Googlea näitä tietoja lataamalla seuraavan linkin alta saatavilla olevan selainlaajennuksen ja asentamalla: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Vastuu tiedonkeruusta vastaan

Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Opt-out-eväste asetetaan estämään tietojesi kerääminen tulevien vierailujen yhteydessä tälle verkkosivustolle: Poista Google Analytics käytöstä

Löydät lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja

Googlen tietosuojakäytäntö: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Demografiset ominaisuudet Google Analyticsissa

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin demografiset ominaisuudet -toimintoa. Näin voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät lausuntoja sivuston vierailijoiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostuksiin perustuvasta mainonnasta ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien vierailijatiedoista. Näitä tietoja ei voida osoittaa tietylle henkilölle. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetusten kautta tai yleensä kieltää tietojesi keräämisen Google Analyticsin toimesta kohdassa "Tiedonkeruun vastustaminen" kuvatulla tavalla.

 

Facebook-laajennukset (tykkäyspainike)

Sivustollemme on integroitu laajennukset sosiaalisesta verkostosta Facebook, tarjoaja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Tunnistat Facebook-laajennukset Facebook-logosta tai "Tykkää"-painikkeesta ("Pidän") sivustollamme. Löydät yleiskatsauksen Facebook-laajennuksista täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kun vierailet sivuillamme, selaimesi ja Facebook-palvelimen välille muodostetaan suora yhteys laajennuksen kautta. Facebook vastaanottaa IP-osoitteesi kanssa tiedon, että olet vieraillut sivustollamme. Jos napsautat Facebookin "Tykkää"-painiketta ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit linkittää sivujemme sisällön Facebook-profiiliisi. Näin Facebook voi yhdistää vierailusi sivustollamme käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että meillä sivujen tarjoajana ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai siitä, miten Facebook käyttää niitä. Lisätietoja tästä löytyy Facebookin tietosuojaselosteesta osoitteessa https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailuasi sivustollamme Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.

 

Promootiosähköpostien vastustaminen

Vastustamme täten sellaisten yhteystietojen käyttöä, jotka on julkaistu osana ei-toivotun mainoksen ja tiedotusmateriaalin lähettämistä. Sivuston ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos lähetetään ei-toivottuja mainoksia, kuten roskapostiviestejä.

Lähde: https://www.e-recht24.de

 

Morgensonne im Schwarzwald
bottom of page